O společnosti Mariael s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2005 a od svého počátku má jako svůj hlavní předmět činnosti provádění staveb.
Provádíme též projekční práce a s ním spojené, nebo samostatné práce inženýrské.

pic01a    pic03    pic02

Jsme malá středočeská firma, která realizuje akce pro státní i soukromý sektor, a to zejména stavby:
– občanské vybavenosti
– pozemních komunikací
– inženýrských sítí
– stavby sportovního charakteru
– stavby pro bydlení
– stavby administrativní

Dokážeme pro vás zajistit nejen stavbu jako takovou, ale také vyhotovení projektové dokumentace,
zajištění stavebního povolení i závěrečnou kolaudaci.

Při samotné realizaci spolupracujeme se subdodavateli, se kterými nás spojuje záměr dílo provést v co nejvyšší kvalitě a v čase krátkém, zároveň však potřebném pro zmíněnou kvalitu. Ceníme si přitom zejména lidský a otevřený přístup k sobě navzájem, stejně jako k vám, objednatelům či investorům.

Zabýváme se také hudební tvorbou, jejíž ukázky najdete na dalších stránkách.